Medyczne Studium Zawodowe

  • rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych (rok szkolny może rozpoczynać się w styczniu/lutym w przypadku naboru zimowego)
  • zajęcia prowadzone są w formie dziennej
  • uczniem szkoły jest osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Policealna  Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu:

  • rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych (rok szkolny może rozpoczynać się w styczniu/lutym w przypadku naboru zimowego)
  • zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej lub zaocznej
  • słuchaczem szkoły jest osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rawiczu: 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone są pozaszkolne formy kształcenia:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej lub więcej kwalifikacji
  • kurs umiejętności zawodowych – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę kształcenia w zawodzie lub w grupie zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów
  • kurs kompetencji ogólnych – według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego
  • inne niż w/w umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 maj 2019 08:26 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2019 10:28 Redaktor BIP